Ajánlatkérőknek

Odoo • Image and Text

Közbeszerzési eljárások előkészítése, teljes körű lebonyolítása

Ezen szolgáltatásunk keretében vállaljuk az ajánlatkérők közbeszerzési eljárásainak teljes körű előkészítését és lebonyolítását. Tisztában vagyunk azzal, hogy ügyfeleink számára a közbeszerzési eljárás lebonyolítása nem a végállomást jelenti. Ügyfeleink szándéka, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően és a lehető leghamarabb lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen olyan szerződéses partner kerüljön kiválasztásra és olyan színvonalú szerződés köttessen meg, amely alapján a teljesítés az ügyfelünk teljes megelégedése mellett valósul meg.

Kollégáink több száz közbeszerzési eljárás lebonyolítása során szerzett szakmai tapasztalatának köszönhetően jól ismerjük az európai uniós forrásból támogatott közbeszerzések eljárásrendjét, gyakorlatát és az ellenőrzés metodikáját, különös tekintettel arra, hogy az ellenőrzésekben személyesen is közreműködünk/ közreműködtünk.

Közbeszerzési szabályzatok elkészítése, közbeszerzési folyamatszabályozás

Az állandóan változó közbeszerzési jogszabályok közepette komoly nehézségeket okoz az ajánlatkérőknek, hogy a közbeszerzési törvény által előírt szabályzatkészítési kötelezettségeiknek eleget tegyenek. A bizonytalanságból adódóan gyakran találkozunk olyan szabályzatokkal, melyek indokolatlanul megnehezítik az ajánlatkérő munkáját, felesleges többletadminisztrációt és bonyolult döntési mechanizmusokat tesznek kötelezővé. Tapasztalataink szerint a jó közbeszerzési szabályzat elősegíti és egyértelműsíti az ajánlatkérő működését. A közbeszerzési folyamatszabályozásban, és az európai uniós forrásból támogatott projektek lebonyolításában szerzett gyakorlatunknak köszönhetően ügyfeleink részére személyre szabott és a gyakorlatban is működőképes közbeszerzési szabályzatot készítünk.

Vállaljuk közbeszerzési eljárások komplett előkészítését és lebonyolítását, tekintse meg erről szóló ismertetőnket.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Uniós forrásból támogatott projektek közbeszerzéseinek megtervezése, beszerzési stratégia felállítása

Az európai uniós támogatással megvalósított projektek esetében általában a pályázatírás és a támogatás elnyerésének sikerét követően találják szembe magukat a támogatottak azzal, hogy a közbeszerzési eljárások igen sok buktatót rejtenek, és időben igencsak elhúzódhatnak. Ezért kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy már a pályázat benyújtása előtt a beszerzések közbeszerzési szempontból megtervezésre kerüljenek, és reális ütemterv kerüljön kidolgozásra, ami jó eséllyel végrehajtható is egyben. Munkánk során számtalan ilyen projektet terveztünk már meg sikerrel és ismerjük az ilyenkor leggyakrabban elkövetett hibákat is. Az EU-s projektek közbeszerzési vonatkozásaival kapcsolatosan állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Támogatott közbeszerzés

Fogalom meghatározások

A Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő:

Például a minisztérium, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlsztési tanács, és az in-house szervezetek.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Közbeszerzések műszaki, illetve szakmai tartalmával kapcsolatos tréningek

A több száz közbeszerzési eljárás lebonyolítása során tapasztaltuk, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok alkalmazásán kívül a beszerzés tárgyának és feltételeinek meghatározása is nagy dilemma elé állítja a kiírókat. A közbeszerzési eljárás előkészítése okozta feszültségekben gyakran elsikkad a válasz arra a kérdésre: vajon mit is szeretnénk beszerezni? A közbeszerzési tanácsadók többsége az ajánlatkérőktől várja a műszaki leírást és a beszerzés feltételeinek meghatározását és ezek elkészítéséhez nem is ad segítséget az ügyfeleknek. Tréningünk célja, hogy az olyan szakembereknek segítséget nyújtson a közbeszerzési eljárás műszaki szakmai tartalmával kapcsolatosan, akik a közbeszerzésekhez ugyan nem kifejezetten értenek, mégis a részvételük elengedhetetlen a közbeszerzés sikeréhez. Közérthető nyelven kerül bemutatásra, hogy milyen alkalmassági követelményt lehet és érdemes előírni, a bírálati részszempontokkal kapcsolatosan mire kell vigyázni, mik a leggyakrabban elkövetett hibák. A tréning pontos tematikáját az ügyfelünkkel folytatott előzetes konzultációt követően állítjuk össze, ügyelünk arra, hogy olyan példákon keresztül adjuk át a tudásunkat, amelyek konkrét megoldásra váró feladatot jelentenek a szakember számára.

A közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását is vállaljuk, olvassa el erről szóló oldalunkat.