2017-TŐL A KÖZBESZERZÉSI HIRDETMÉNYEK SZABÁLYOZÁSA IS MEGVÁLTOZIK

Előző blogbejegyzéseinkben a közbeszerzési törvény 2017. évi változásait ismertettük, azonban van még jó néhány, a témához kapcsolódó terület, ahol szabályozási változások lépnek életbe. Ilyen a közbeszerzési pályázat meghirdetésének kérdése is. Jelen tájékoztatást a közbeszerzési törvényben ajánlatkérőként meghatározott szervezetek részére készítettük, amivel célunk a hatályos közbeszerzési törvényhez (a továbbiakban: Kbt.) kapcsolódóan a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (továbbiakban: Rendelet) jelentősebb módosításainak bemutása.


I. A korábbiakkal ellentétben a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ellenőrzött felhívások esetében az ellenőrző szervezet által kiállított tanúsítvány már nem mentesíti az ajánlatkérőket a hirdetmény ellenőrzése és a hirdetményellenőrzési díj megfizetése alól, azok ebben az esetben is kötelezőek.[1] Az eljárást megindító felhívás ellenőrzése és ezzel együtt a hirdetményellenőrzési díj megfizetése alóli mentesség a továbbiakban kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az ajánlatkérő csatolja a hirdetményhez az uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzések közbeszerzési jogi minőségellenőrzéséért felelős szervezet által kiállított közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt.

 

II. A szerződés módosításáról szóló tájékoztató

Bővült a kötelezően ellenőrzésre kerülő tájékoztatók köre, mely módosítás többletköltséget fog eredményezni ajánlatkérők számára.

Ezentúl a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények ellenőrzése is kötelezőkivéve, ha ajánlatkérő csatolja a hirdetményhez az uniós támogatásból megvalósuló közbeszerzések közbeszerzési jogi minőségellenőrzéséért felelős szervezet által kiállított, a szerződésmódosításra vonatkozó véleményt vagy nyilatkozatot.

 

III. A díjak mértékének emelkedése – 2017.01.30-tól hatályos!

A módosítás következtében az ellenőrzési díjak mértéke 20 – 50.000 forint közötti összeggel növekszik és az alábbiak szerint módosul[2]:

 

 Hirdetmény, dokumentum típusa

 2017.01.30. előtthatályos  hirdetményellenőrzési díj

 2017.01.30. utánhatályos  hirdetményellenőrzési díj

 Eljárást megindító, illetve  meghirdető felhívás

 150.000,- Ft

 200.000,- Ft

 Módosítás (eljárást megindító,  illetve meghirdető felhívás,  közbeszerzési dokumentumok,  határidő hosszabbítás)

 50.000,- Ft

 80.000,- Ft

 Eljárás eredményéről szóló  tájékoztató

 80.000,- Ft

 100.000,- Ft

 Szerződés módosításáról szóló  tájékoztató

 50.000,- Ft

 100.000,- Ft

 Közbeszerzési dokumentumok   (nem kötelező az ellenőrzés)

 150.000,- Ft

 200.000,- Ft

  • Valamennyi, a fenti dokumentumokon kívüli egyéb hirdetmény

 50.000,- Ft

 80.000,- Ft

 

Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.-ben meghatározott határidők betartásával kapcsolatban mulasztást állapít meg - azaz a Kbt. szerinti határidőn túl feladott hirdetmények esetében - az ajánlatkérőt költségtérítés fizetésére kötelezheti. A költségtérítés mértéke egységesen 50.000 forintról 80 000 forintra emelkedik.[3]

 

Ajánlatkérőknek új kiadásai is lesznek a módosítás következtében, hiszen a Rendelet 16/A. § szakasza szerint a Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatás Hatóság honlapján történő közzétételéért, amely korábban ingyenes volt, a hatályba lépést követően 10 000 forint rendszerhasználati díjat kell fizetni.[4],[5]

 

 

[1] 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdés b) pontja a módosítás során kikerült a Rendeletből: „a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló jogszabály alapján a kiállított minőségellenőrzési tanúsítványt

[2] Rendelet 13. § (2) bekezdése

[3] Rendelet 15. § (5) bekezdése

[4] Rendelet 16/A. § (1) – (3) bekezdése

[5] A korábbi szabályozással összhangban ebben az esetben is – ahogyan továbbra is, valamennyi hirdetményellenőrzési díj megfizetése alól – mentesülnek a Rendelet 16/A. § (4)-(5) bekezdése szerinti ajánlatkérők azaz: A Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti önkormányzat és önkormányzati költségvetési szerv, valamint ilyen települések által létrehozott társulás ajánlatkérők, amennyiben ezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú, vagykülön jogszabály szerinti kedvezményezett járásokban található ÉS tízezer fő lakosnál kevesebb lélekszámú településről van szó.


Személyes tanácsadás