2024. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK

NEMZETI ÉRTÉKHATÁROK

A nemzeti értékhatárokban az előző évhez képest nem történt változás.

1. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

- árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetében 15 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 50 000 000 forint.

2. Közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetében 50 000 000 forint;

- építési beruházás esetében 100 000 000 forint.

3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

Klasszikus ajánlatkérők esetében

- építési koncesszió esetében: 100 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 000 000 forint.

Közszolgáltatói szerződések vonatkozásában

- építési koncesszió esetében: 200 000 000 forint;

- szolgáltatási koncesszió esetében: 100 000 000 forint.

4. A Kbt. 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok

A Kbt. 19. § (4) bekezdésének a) pontja alapján, ha a közbeszerzés (3) bekezdés szerint megállapított becsült értéke eléri vagy meghaladja az e törvény szerinti uniós értékhatárokat, a (3) bekezdéstől eltérően a Harmadik Rész szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződések megkötésére, amelyek önmagában vett becsült értéke kevesebb, mint

- szolgáltatásmegrendelés és árubeszerzés esetében 30 628 000 forint,

- építési beruházások esetében pedig 382 850 000 forint.

 

UNIÓS ÉRTÉKHATÁROK KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK ESETÉBEN

1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:

- a minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel, 54 747 550 forint;

- a Kbt. 5. §-a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel, 84 609 850 forint;

- a Kbt. 5. §-a szerint valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletkében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás, 750 000 euró, azaz 287 137 500 forint.

2. Építési beruházás esetén:

- valamennyi ajánlatkérő esetében 2 120 223 300 forint.

3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor:

- Építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 2 120 223 300 forint.

UNIÓS ÉRTÉKHATÁROK KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK ESETÉBEN

- az árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén 169 602 550 forint;

- az építési beruházásra irányuló szerződések esetében 2 120 223 300 forint;

- a Kbt. 3. mellékletében felsorolt szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra irányuló szolgáltatási szerződések esetében 382 850 000 forint;

- a Kbt. IV. részének alkalmazásakor építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 2 120 223 300 forint.

A pontos és részletesebb értékhatárok a Közbeszerzési Hatóság honlapján találhatók az alábbi elérhetőségen: https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/elnoki-tajekoztatok/a-kozbeszerzesi-hatosag-elnokenek-tajekoztatoja-a-2024-januar-1-jetol-iranyado-kozbeszerzesi-ertekhatarokrol/

Borítókép:  Gerd Altmann