A hiánypótlás, a felvilágosítás és a számítási hiba elkülönítése

-

              Korábbi blogbejegyzésünkben részletesen taglaltuk a hiánypótlás tudnivalóit. Most pedig a hiánypótlás, a felvilágosítás és a számítási hiba elkülönítéséről írunk egy rövid posztot, mivel számos alkalommal tapasztaltuk azt, hogy mind az ajánlattevők, mind az ajánlatkérők esetében nehézséget okoz ezen jogintézmények fogalmának értelmezése és egymástól való elkülönítése. 

              Felvilágosítás vs. hiánypótlás

              A hiánypótlást el kell különítenünk a felvilágosításkérés intézményétől annak ellenére, hogy a Kbt. együttesen kezeli őket. Az ajánlatkérő köteles felvilágosítást kérni az ajánlattevőtől, részvételre jelentkezőtől a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Nem járható az az út, hogy a kiküldött hiánypótlási felhívást nem teljesítjük, majd a - felvilágosításkérésen túlterjeszkedve - korábbi hiánypótlási felhívásnál nem teljesítetteket a felvilágosításkérésre adott válaszban pótoljuk.  

              Hiánypótlás

              • ajánlatban, részvételi jelentkezésben szereplő iratok hiánya, módosítása, kiegészítése,

              • meglévő dokumentum hiányosságának pótlása


              Felvilágosítás

              • ajánlatban, részvételi jelentkezésben meglévő tartalom egyértelműsítését, magyarázatát jelenti, 

              • ellentmond a felhívásnak, a közbeszerzési dokumentumoknak,

              • ellentmond  ajánlattevő ajánlatában szereplő másik dokumentumnak

              A felvilágosítás megadásakor ajánlattevőként az a feladatunk, hogy feloldjuk az ellentmondást az ajánlatunk és a felhívás/közbeszerzési dokumentumok/ ajánlatunkban szereplő másik dokumentum (felvilágosításkérésben foglaltaknak megfelelően) között. 

              Hiánypótlás benyújtásakor pedig az ajánlatunkban/részvételi jelentkezésünkben nem vagy hiányosan szereplő dokumentummal vonatkozásában kell benyújtanunk a kért/módosított/kiegészített dokumentumot.

              Számítási hiba javítás

              A számítási hiba javítására akkor kerülhet sor, ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel. A hibát az ajánlattevőnek kell kijavítania az ajánlatkérő EKR rendszeren keresztül történő felszólítására! 

              Két feltételnek kell teljesülnie a számítási hiba javításának elrendeléséhez:
              • teljes körűen rendelkezésre kell álljanak a helyes alapadatok (az ajánlatból megállapítható legyen)

              • matematikai művelettel javítható legyen a hiba (összeadás, szorzás, kivonás, osztás)

              Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az ajánlatkérő észleli a hibát és felszólít minket, ajánlattevőket, a hiba kijavítására. 

              A számítási hiba javítására vonatkozó felhívásban (amit az EKR rendszeren keresztül megküldenek nekünk) az alábbiak kerülnek megjelölésre: 
              • hiba,

              • javítandó érték,

              • javítás eredményeként meghatározott érték.

              Ajánlattevőként pedig át kell vezetnünk - felhívásban megadott határidőn belül – az ajánlatunkban a helyes számítás eredményét. 

              Amennyiben a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy hibásan teljesítjük, az az ajánlatunk érvénytelenségét eredményezi.

              Fontos tudnunk, hogy amennyiben az ajánlatkérő nem helyesen határozta meg a számítási hiba tényét, akkor az nem okozhatja az ajánlatunk érvénytelenségét.

              Nem tartoznak számítási hiba körébe: 
              • azon eshetőségek, ahol az elbírálás alá tartozó ajánlati ár kapcsán láthatóan téves, de nem számítási hibára visszavezethető ár került megjelölésre,

              • a felolvasólapon és a költségvetésben szereplő adat eltér egymástól,

              • ajánlattevő nem az ajánlatkérő által kért mértékegységben adja meg az ajánlatát


              Személyes tanácsadás