A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL - II. RÉSZ

A Kbt. módosítás összegzi az új Kbt. hatályba lépése óta eltelt egy év tapasztalatait, és a közbeszerzések szereplőinek széles körű visszajelzései alapján vezet be a gyakorlati jogalkalmazást segítő intézkedéseket. Egyes rendelkezések pontosítása mellett a közbeszerzési eljárások gyorsítását és egyszerűsítését célzó megoldások kerülnek a törvénybe.Előző blogbejegyzésünkben bemutattuk a közbeszerzési törvény 2017. január elsejétől érvényes módosításainak első öt pontját. Ma a módosítás korábban nem ismertetett főbb pontjait vesszük sorra.

 

         V. Nemzeti érték esetén is lefolytatható uniós eljárás:

A módosítás értelmében jogszerűen jár el az ajánlatkérő minden olyan esetben, amikor a törvény az adott beszerzésre ugyan a Kbt. nemzeti eljárásrendjének alkalmazását rendeli, az ajánlatkérő azonban – választása szerint – beszerzését az uniós eljárásrend szabályai szerint valósítja meg.

 

         VI. Közös ajánlatkérés felelősségi szabályának pontosítása

 

  • ha a közbeszerzési eljárás lebonyolítására teljes egészében minden érintett ajánlatkérő nevében, közösen kerül sor: az ajánlatkérők együttesen felelősek a kötelezettségeik teljesítéséért;
  • ha a közbeszerzési eljárás lebonyolítására nem teljes egészében minden érintett ajánlatkérő nevében kerül sor: az ajánlatkérők közbeszerzési eljárásnak csak a közösen végzett részei tekintetében tartoznak együttes felelősséggel.

 

A módosítás rögzíti, hogy minden ajánlatkérő kizárólagosan felelős a kötelezettségei teljesítéséért a közbeszerzési eljárás azon részei tekintetében, amelyeket a saját nevében végez.

 

          VII. A Közbeszerzési Adatbázisban közzéteendő információk körének bővülése

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetében az ajánlatkérő az eljárás megkezdése napján köteles a Közbeszerzési Adatbázisban és a honlapján is közzétenni:

 

  • a Hatóságnak megküldött minden dokumentumot;
  • a közbeszerzési dokumentumokat;
  • a bontást követően a bontási jegyzőkönyvet.

 

Az öt ajánlattevős eljárásokban[1] a nyilvánosság biztosítása érdekében az eljárás megindításakor ajánlatkérőnek közzé kell tennie a Közbeszerzési Adatbázisban (és a honlapján is) az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, majd a bontást követően az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint a bontási jegyzőkönyvet.

 

          VIII. A közbeszerzési eljárást megindító vagy meghirdető felhívás, összefoglaló tájékoztatás tartalma

A TED elektronikus felületen bevezetett karakterszám korlátozásra tekintettel a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására benyújtandó dokumentumok részletes ismertetése elegendő az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, a felhívásban csak utalni kell a megkövetelt igazolási módokra.

Az összefoglaló tájékoztatás részletes tartalmáról egy külön jogszabály fog rendelkezni.

          IX. A közbeszerzési eljárást módosító hirdetmény feladása

A módosítás értelmében a felhívást módosító hirdetményt az ajánlattételi (részvételi) határidő lejártáig elegendő feladni, annak megjelennie nem kell eddig az időpontig.

 

         X. Kizáró okok, új kizáró ok bevezetése[2]

A módosító rendelkezések a kizáró okokat módosítják, erősítve a gazdasági szereplők felelősségét az általuk vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítéséért[3].

Új kizáró ok kerül bevezetésre: Kizáró ok hatálya alá tartozik az a gazdasági szereplő, aki súlyosan megsértette a közbeszerzési (koncessziós) eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére a Kbt.-ben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság – határozatának felülvizsgálata esetén a bíróság – 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította. A jelenleg hatályos Kbt. és a módosítás hatályba lépése közötti időszakban jogerőssé vált döntések egy alkalommal, a módosítás hatályba lépését követő 90 napig eredményeznek kizárást.

Az új kizáró ok előírása kötelező lesz nemzeti eljárásrendben, alkalmazni kell azon közbeszerzési eljárásokban is, amelyek a módosítás hatályba lépésekor folyamatban vannak és az ajánlattételi (részvételi) határidő még nem járt le. Ebben az esetben szükséges lesz a felhívás módosítása!

 

A közbeszerzési törvény módosításának hátramaradó pontjait a következő blogbejegyzéseinkben vesszük sorra.

 

[1] Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárások

[2] Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pont

[3] Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és p) pontok módosítása, pontosítása


Személyes tanácsadás