A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL - III. RÉSZ

A közbeszerzési törvény módosításának egy részét már bemutattuk előző blogbejegyzéseinkben, ma tovább lépünk, és megnézzük, milyen fontos további változásokat tartogat közbeszerzési eljárások szereplői számára.
XI. Alkalmasság: a szakemberekre, referenciákra vonatkozó követelmények teljesítésének igazolása

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a szakemberek rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az ajánlatkérőnek az eljárásban csatolt dokumentumok alapján arról kell meggyőződnie, hogy a kapacitást nyújtó szervezet részéről csatolt kötelezettségvállalás a teljesítésben tényleges, érdemi részvételt jelent. Ha a kapacitást igazoló szervezet részvétele nem olyan mértékű, amely megfelelne e törvényi követelményeknek, ez adott esetben az új kizáró ok alkalmazásához vezethet.

 

XII. Hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés az értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó adatok eltérése esetén, az értékeléskor kevésbé kedvező adat figyelembe vétele

A Kbt. módosítás értelmében, ha az értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberekre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma eltér egymástól, és nem sikerül hiánypótlás vagy felvilágosítás keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberekre vonatkozó csatolt dokumentumok tartalmaznak, feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező.

Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbe kedvező, abban az esetben az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.

 

XIII. Bírálat folyamata

Megszűnik az 5 munkanapos határidő a két lépcsős bírálati folyamatban[1], az igazolások benyújtása során. A módosítás megfelelő határidő biztosítását írja elő. A módosítás rendezi azt a kérdést, hogy hogyan kell ajánlatkérőnek eljárnia abban az esetben, ha az igazolások benyújtása a két lépcsős bírálati folyamat ellenére már az ajánlatban megtörténik. Ilyen esetben ajánlatkérőnek ezeket nem kell rögtön bevonnia a bírálatba, elegendő csak majd a nyertesként megjelölni kívánt tekintetében ellenőriznie az igazolásokat.

A módosítás lehetővé teszi a bírálat két lépcsős módszerétől való eltérést nemzeti eljárásrendben, amennyiben ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt.

 

A közbeszerzési törvény módosításának utolsó három pontját a következő blogbejegyzésünkben mutatjuk be.

 

 

[1] Kbt. 69. § (4) bekezdése


Személyes tanácsadás