A szerződésszerű teljesítés 5+5 legfontosabb ismérve II.

-


              Cikkünk első részében a szerződés teljesítésének első szakaszára koncentráltunk, a második részben a teljesítés befejezésekor jelentőséggel bíró részletekre szeretnénk felhívni a figyelmet. 

              1. A szerződésmódosítás korlátai 

              • A közbeszerzési törvény alapján csak kevés esetben és kis mértékben lehet jogszerűen szerződést módosítani, amelyet az ajánlatkérővel mindenképp egyeztetni szükséges

              • Csak a teljesítési határidőt (amennyiben nincs valamilyen objektív ok) nem lehet módosítani

              • A szerződésmódosítással nem lehet mentesíteni a nyertes ajánlattevőt a szerződésszegés következményei alól (például azért módosítani a teljesítési határidőt, mert az ajánlattevő saját hibájából késedelembe esne és kötbért kellene vele szemben alkalmazni)

              • A szerződés módosítása kizárólag írásban lehetséges a teljesítési határidő lejárta előtt. Ha a teljesítési határidő a teljesítés nélkül eltelt, akkor a szerződésszegésre vonatkozó szankciók alkalmazandók. Határozott idejű szerződés esetén amennyiben a határozott idő letelik, azzal megszűnik a szerződés, amit így módosítani már nem lehet.


              2. A teljesítés elismerése

              • Ajánlatkérő a teljesítéstől, vagy az arról szóló írásbeli tájékoztatástól számított 15 napon belül köteles teljesítésigazolást kiállítani (vagy azt megtagadni)

              • Kivitelezés esetén is ki kell adni a teljesítés igazolást, ha az átadás-átvételi eljárás nem kezdődik meg időben, vagy a befejezése elhúzódik

              • Ha a szerződés részteljesítésre ad lehetőséget, az elkészült részek tekintetében kell a teljesítést elismerni.

              • Az ajánlatkérő csak akkor fogja kiállítani a teljesítésigazolást, amennyiben a teljesítés tényleg a szerződésnek megfelelően történt, és ennek körében köteles ellenőrizni és dokumentálni többek között azt, hogy az értékelési szempontok megvalósultak-e, valamint a szükséges szakemberek bevonása megtörtént-e.


              3. A kifizetésre vonatkozó szabályok

              • A fizetési határidő általában 30 nap a Ptk. alapján

              • Építési beruházás esetén kötött szabályok vannak a kifizetés menetére:

               • az előleget a munkaterület átadásától számított 15 napon belül ki kell fizetni

               • hosszabb kivitelezés és nagyobb vállalkozói díj esetén meghatározott készültségi fokhoz kötött részteljesítés előírása kötelező

               • alvállalkozó bevonása esetén előbb az alvállalkozót kell kifizetni, aztán kaphatja meg a vállalkozói díjat az ajánlattevő

              • Az ajánlatkérő a szerződésben előírhatja, hogy a kötelező adatokon túl milyen egyéb információt kér feltüntetni (például az uniós támogatás azonosító száma), vagy milyen megbontásban kéri benyújtani a számlát

              • Az ajánlatkérő csak a jogszabályoknak és az általa előírtaknak megfelelően kiállított számlát fogja befogadni, a nem megfelelő számlát vissza fogja küldeni, így később történik meg a kifizetés is (és az ajánlatkérő sem esik fizetési késedelembe).


              4. A Közbeszerzési Hatóság ellenőrzése

              • Az ajánlatkérő mellett a Közbeszerzési Hatóság is ellenőrzi a szerződések teljesítését külön jogszabály alapján

              • Az ellenőrzés főszabályként adatbekéréssel történik – már csak emiatt is kiemelten fontos, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan minden részlet írásban dokumentált legyen – de szükség esetén helyszíni ellenőrzés is lehetséges

              • Ha a szerződés-ellenőrzési eljárás jegyzőkönyve jogsértést állapít meg, a Hatóság elnöke jogorvoslati eljárást indít


               5. A szerződésszegés lehetséges következményei 

              • Amennyiben a szerződésben kötbért kötöttek ki, az a késedelem, hibás teljesítés, meghiúsulás vagy egyéb meghatározott feltétel bekövetkezése esetén érvényesíthető az ajánlattevővel szemben

              • Ha a szerződés (azt megelőzően pedig a közbeszerzési dokumentum) teljesítési vagy jólteljesítési biztosítékról rendelkezett, a szerződésszegési feltételek bekövetkezése esetén az ajánlatkérő a biztosítékból fogja érvényesíteni az őt ért kárt 

              • Ha a Döntőbizottság (vagy a bíróság) megállapítja a súlyos szerződésszegést, az ajánlattevő kizáró ok hatálya alá kerül, és ezt követően 90 napig nem tehet ajánlatot közbeszerzési eljárásban, de adott esetben akár 3 évre is kizárásra kerülhet

              • Jogorvoslati eljárás esetén mind az ajánlatkérő, mind az ajánlattevő megbírságolható

              • Ha az ajánlatkérő nem fizeti ki határidőben az ellenszolgáltatást, vele szemben a Ptk. szerinti fizetési késedelemre vonatkozó késedelmi kamat érvényesíthető

              Amennyiben cikkünk felkeltette érdeklődését, a szerződés teljesítésével kapcsolatos tanácsadásért keressen meg minket elérhetőségeinken és olvassa el további bejegyzéseinket.

                  

              Személyes tanácsadás