A szolgáltatási szektor a közbeszerzésekben 2020-ban

A kisebb vállalkozások számára is nyitott a közbeszerzési piac

2020-ban a szolgáltatásra irányuló közbeszerzések közel 1000 milliárd forintnyi értéket tettek ki. Aki úgy gondolja, hogy a közbeszerzés csak a nagyobb cégek pályája, annak érdekes adat, hogy a legkisebb értékű szolgáltatásra irányuló beszerzés mindössze 19990 forint volt. Sok kisebb értékű szerződés egy nagyobb közbeszerzés különálló részeként megpályázható és elnyerhető, amely lehetőséget teremt a kisebb vállalkozások számára a szolgáltatások közbeszerzési piacán való érvényesüléshez. 

A szektor egyik fontos előnye a pályázók szempontjából, hogy a beszerzési igények nagyrészt kiszámíthatóak, vagyis néhány nyilvánosan hozzáférhető adat birtokában előre lehet tudni, hogy mikor és melyik szervezet fog közbeszerzést kiírni. Például a takarítási, őrzési szolgáltatásoknál, illetve a licenszek megújításánál biztos, hogy a korábbi szerződés lejárta előtt ki fogják írni a közbeszerzési eljárást az új szerződés megkötéséhez.

Mik a legnépszerűbb szolgáltatások a beszerzők részéről?

A legnagyobb összértékű szolgáltatási területek közül kiugróan magas az üzleti szolgáltatások illetve a javítás és karbantartás összértéke. Ez a két terület együtt több mint 500 milliárd forint értékű, ami az összes szolgáltatásra irányuló közbeszerzés felét jelenti. Kiemelendő továbbá a mérnöki és építési illetve az IT szolgáltatások köre, melyek értéke 100-100 milliárd forint felett volt a 2020-as évben. 

A két legnagyobb összértékű szolgáltatási terület közül a javítás és karbantartás kevésbé bontható szegmensekre, az üzleti szolgáltatások esetén viszont jól elkülönülő részekből adódik össze a több mint 300 milliárd forintnyi szerződés. Ezek közül is kiemelkedik a gazdasági és piackutatás, közvéleménykutatás és statisztika, ami csaknem az üzleti szolgáltatások felét adta 154 milliárd forint értékben. Második legnagyobb terület a biztonsági szolgáltatások 85 milliárd forint értékben, majd a nyomtatás és kapcsolódó szolgáltatások több mint 28 milliárd forint értékben.

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Milyen nagyságrendű egy átlagos közbeszerzés?

A közbeszerzések átlagértéke minden iparági csoportban több, mint 100 millió forint. A mezőgazdasági szolgáltatásokra, a javítás és karbantartásra illetve az üzleti szolgáltatásokra kötött egyes szerződések esetén a legmagasabb, míg az egészségügyi szolgáltatásoknál a legalacsonyabb a vonatkozó szerződések átlagértéke. 

Jó hír a kisebb vállalkozások számára, hogy alapvetően sok a kisebb értékű – 25 millió forintot meg nem haladó – közbeszerzés. A legtöbb ilyen kisebb értékű megrendelés az építőiparhoz kapcsolódik, építész és mérnöki illetve vizsgálói szolgáltatást tartalmaz. Itt a kisebb értékű ajánlati felhívások illetve az önállóan pályázható közbeszerzési részek aránya több mint az összes felét teszi ki. Hasonló a helyzet az egészségügyi illetve a kertészeti és üzleti szolgáltatásoknál is. 

Jellemzően milyen időtartamra kötik a szerződéseket?

A szerződések (különálló részek) értékét összevetve a szerződések hosszával az is megállapítható, hogy melyik területen a legmagasabb a szolgáltatás átlagértéke. A szolgáltatási szerződések hossza átlagosan 2 év.

A szolgáltatás átlagértéke kiugróan magas az üzleti szférában, ahol 400 millió forint egy szerződési rész 1 évre vetített átlag értéke. Itt átlagosan 19 hónap a megkötött szerződések hossza. Hasonlóan magas az éves átlagérték az IT szolgáltatásoknál, és a mezőgazdasági, kertészeti szolgáltatásoknál. Alacsonyabb az érték például a takarításoknál, viszont itt átlagban 2 éves szerződést kötnek. A javításoknál a szerződések hossza átlagban több mint 3 év.

Hogyan alakult a verseny a különböző területeken?

A szolgáltatások terén alapvetően nem túl nagy a verseny, jellemzően kevés ajánlat érkezik be, az összevont átlag kevéssel két beérkező ajánlat felett van, de ha a szolgáltatási területeket külön nézzük, akkor három terület kivételével az átlag a két beérkezett ajánlatot sem éri el. A legtöbb ajánlatot a takarítási közbeszerzésekben adják be, itt a legnagyobb a verseny. Szintén magas az ajánlatok száma az építészeti illetve az üzleti szolgáltatások esetén is. A legkevesebb ajánlatot az egészségügy területén érkezik be.

A kevés beérkező ajánlat ellenére kiugróan magas a piaci szereplők száma az egészségügyi területen, ahol a nyerteseknek közel 60%-a csak egyszer nyert közbeszerzést a 2020-as évben. Nagy a verseny az IT szektorban, illetve a javítás és karbantartásnál és a kertészeti szolgáltatásoknál is. Az üzleti szolgáltatásoknál 40% a fent említett érték, amely alapján kijelenthető, hogy itt is sok a piaci szereplő és jelentős a verseny. 

A blogbejegyzés a tender-értesítő vonatkozó cikke alapján készült, ahol pontosabb adatokat találhatnak a szolgáltatások 2020-as közbeszerzéseiről.

Link: https://www.tender-ertesito.hu/service/hirek/kozbeszerzesek-szolgaltatas2021