Az előzetes piaci konzultáció

ÚJABB TEHER AZ AJÁNLATKÉRŐK SZÁMÁRA, ÚJ LEHETŐSÉG AZ AJÁNLATTEVŐKNEK!

Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgálóintézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 2024. március 15-i módosítását követően egy ajánlatkérő két opció közül választhat egy közbeszerzési eljárásának előkészítésekor:

1​.       Előírja az eljárás során, hogy az eljárás eredménytelen, ha nem érkezik be legalább két ajánlat.

2.       Az eljárás megkezdése előtt előzetes piaci konzultációt folytat le.

Az előzetes piaci konzultáció célja kettős: egyrészt segíti az ajánlatkérőt a közbeszerzési eljárás hatékony előkészítésében, másrészt informálja a piaci szereplőket a tervezett beszerzésről és annak követelményeiről. Ennek során az ajánlatkérők nyílt párbeszédet folytathatnak a gazdasági szereplőkkel, így jobban megismerhetik a piacon rendelkezésre álló termékek és technológiák körét, amely segít nekik reális műszaki követelményeket és elvárásokat megfogalmazni a későbbi közbeszerzési dokumentumokban. A konzultáció során indikatív ajánlatok bekérésére is sor kerülhet, amely hozzájárulhat a projekt költségeinek realisztikus meghatározásához. Ezen túlmenően, a konzultáció lehetőséget nyújt a piaci szereplők számára, hogy részt vegyenek a közbeszerzési dokumentumok, például a műszaki leírás vagy a szerződéstervezet előzetes vitájában és véleményezésében.

Az előzetes piaci konzultáció során az ajánlattevők többféle lehetőséggel élhetnek:

1.       Műszaki leírás és szerződéstervezet véleményezése: Az ajánlattevők megismerhetik és véleményezhetik a műszaki leírás tervezetét és a szerződéstervezetet, ami segíthet a későbbi ajánlattételük pontosabb és célszerűbb kialakításában​​.

2.       Problémák megelőzése: Az előzetes konzultáció során felmerülő problémák, mint például a műszaki specifikációk vagy szerződési feltételek versenykorlátozó jellege, korai szakaszban tisztázhatók, így elkerülhetők a későbbi bonyodalmak és a szerződésmódosítások szükségessége​​.

3.       Információcsere: A piaci szereplők információkat cserélhetnek az ajánlatkérőkkel, ami segíthet abban, hogy mindkét fél reálisabb képet alkothasson a beszerzés becsült értékéről és a piaci körülményekről​​.

Ezek a lehetőségek az ajánlattevők számára fontos eszközöket biztosítanak a hatékony és célszerű ajánlattételhez, valamint a versenyképességük növeléséhez a közbeszerzési eljárások során. Az előzetes piaci konzultáció használata tehát kulcsfontosságú a sikeres és tisztességes közbeszerzési folyamat elősegítésében.

Ez a folyamat tehát nem csak a piacon elérhető megoldások jobb megértését szolgálja, hanem hozzájárul a verseny tisztaságának megőrzéséhez és az esélyegyenlőség biztosításához a későbbi közbeszerzési eljárások során. Az előzetes piaci konzultáció végrehajtása során az ajánlatkérőnek gondosan kell eljárnia, és figyelembe kell vennie a piaci résztvevők visszajelzéseit. Fontos megjegyezni azonban, hogy az ajánlatkérő nem kötelezően kötődik ezekhez a javaslatokhoz, és kiemelt felelőssége, hogy a versenykorlátozó javaslatokat kiszűrje és ne építse be azokat a végleges közbeszerzési dokumentumokba.

A procedúra teljes folyamata alatt biztosítania kell az ajánlatkérőnek, hogy az eljárás minden szereplő számára átlátható és tisztességes maradjon.

Személyes ta​​nácsadás

Kép: Gerd Altmann