Egy kórházi ajánlattétel nehézségei

-


Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy az egészségügyi intézmények, kórházak által indított közbeszerzések esetén az átlagosnál több problémával találkozunk, ezért néhány pontban összegyűjtöttük, hogy mik azok a kérdések, amelyek a legnagyobb nehézségeket okozhatják az ilyen eljárásokban. 

Speciális ismeretek
 • Az  ajánlatkérő jellemzően nem egyesével, hanem egy adott időszak felhasználásait felmérve összesítve fogja megrendelni szükséges gyógyszereket, eszközöket.

 • Ahogy a pontos paraméterek meghatározásához az ajánlatkérő részéről, úgy a műszaki leírásban szereplő meghatározások pontos felméréséhez az ajánlattevő részéről egyaránt szükségesek a speciális, egészségügyi ismeretek.

 • A műszaki leírásban meghatározott jobb (jobban használható) termék is csak abban az esetben lehet érvényes ajánlatot tenni, ha egyebekben megfelel a minimumkövetelményeknek.

kiegészítő tájékoztatás kérés fontossága

 • Ha a műszaki leírás nem kellően pontos, mindenképp kiegészítő tájékoztatást kell kérni, hogy az ajánlattevő meggyőződhessen, arról, hogy a megajánlani kívánt termék megfelelő vagy egyenértékűként elfogadható.

 • A kiegészítő tájékoztatás kérés határidőhöz kötött.A kiegészítő tájékoztatás kérések ütemezése az egyes eljárástípusoknál

 • A műszaki leírás mellett a szerződéstervezet is nagy jelentőséggel bír, így annak részletes áttekintése is szükséges A közbeszerzési szerződéstervezet jelentősége az ajánlattevők szemszögéből

 • Javasolt, hogy a kiegészítő tájékoztatás kéréseket ne egyesével küldjék meg, hanem gyűjtsék össze a felmerülő kérdéseket, és egy dokumentumban töltsék fel az EKR rendszerbe, mert így az ajánlatkérő úgy fogja tudni megválaszolni a kérdéseket, vagy adott esetben módosítani a felhívást, hogy az ténylegesen is segíteni fogja a megfelelő ajánlattételt.

kiegészítő tájékoztatás kérés korlátai

 • A felhívás és a közbeszerzési dokumentáció tartalma nem módosítható korlátlanul egyrészt a Kbt. szabályai, másrészt pedig Állami Egészségügyi Ellátó Központ és a Miniszterelnökség általi ellenőrzés miatt.

 • Az előzetes piaci konzultációban való részvétel a későbbiekben segítheti az ajánlattételt, mert ennek révén jobban kidolgozott lehet a műszaki leírás (pl. ATC kódok alkalmazása gyógyszerbeszerzés esetén).

 • A piaci konzultációban való részvétel nem eredményez összeférhetetlenséget, amennyiben az ajánlattevő nem adott többletinformációt a felhíváshoz képest.

„Nagyon sok részes eljárások”

 • Az egészségügyi tárgyú beszerzések esetén jellemző, hogy sok, adott esetben száz részből is állhat egy eljárás.

 • Az ajánlattevőknek kiemelt figyelmet kell arra fordítaniuk, hogy valamennyi olyan részben, ahol ajánlatot tesznek, minden szükséges dokumentumot csatoljanak.

 • Az EKR rendszerbe való csatoláskor beállítható, hogy az ajánlattevő melyik részhez kívánja feltölteni a dokumentumot.

 • Egy adott dokumentum rossz részhez való feltöltése nem eredményezi rögtön az ajánlat érvénytelenségét, azonban a figyelmetlenségek a szükségesnél több hiánypótláshoz, és így felesleges munkához vezethetnek mindkét oldalon.

Precizitás

 • Kiemelt jelentősége van a precizitásnak különösen egy „sok részes”, kiegészítő tájékoztatásokkal megtűzdelt, speciális szakértelmet igénylő eljárás esetén.

 • Az ajánlatkérők az általánosnál jóval több dokumentum benyújtását írhatják elő (például termékleírások, gyártói nyilatkozatok, tanúsítványok, mindezek akár termékenként).

 • Egy-egy kisebb elírás okozhatja akár a teljes ajánlat érvénytelenségét (például cikkszám elírása vagy több méretű termék beárazása helyett csak egy mérte beárazása).

 • Javasolt a benyújtandó ajánlat többszöri ellenőrzése, esetleg ellenőrzőlista készítése.

A formalitás nem csak formalitás

 • Pusztán formai okokból nem nyilvánítható érvénytelenné az ajánlat, azonban ezen szempontoknak is nagy jelentősége van.

 • Az EKR rendszerbe megfelelő formátumú (például a pdf helyett nem fogadható el csak word/excel) és megfelelő méretű (legfeljebb 25 MB) fájlok tölthetők fel.

 • A dokumentumok aláírását követően arra is figyelni kell, hogy a visszaszkennelést követően is olvasható maradjon a dokumentum (ne legyen „kipixelesedve”).

 • Szakmai ajánlat esetén kritikusabb a kérdés, mert az csak nem jelentős, egyedi hiba esetében javítható úgy, hogy az ajánlati árat nem módosíthatja.

Határidők fontossága, határidő után benyújtott dokumentumok sorsa

 • A határidők betartásának kiemelt fontossága van, például a kiegészítő tájékoztatás, vagy különösen az ajánlattételi határidő esetén.

 • Ha az ajánlatkérő mintapéldány benyújtását kéri, annak is meg kell érkeznie az előírt határidőben.

 • A hiánypótlást, felvilágosítás nyújtást, vagy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásokat érvényesen (úgy, hogy az ajánlatkérő figyelembe vegye) csak az előírt határidőig lehet benyújtani.

 • Javasolt a határidők folyamatos figyelemmel kísérését a szükséges intézkedés időtartamára is fegyelemmel.

 • Ha az ajánlatkérő nem biztosított elegendő határidőt, az EKR rendszerben kérhetik az ajánlatkérőtől annak meghosszabbítását.

Ha közbeszerzési ajánlattétellel kapcsolatban kérdése merül fel, keressen meg minket szakértőink személyre szabott tanácsadásáért. 


Személyes tanácsadás