EMELKEDTEK AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁROK – MEGÚSZTUK A KÖZBESZERZÉST?

A kérdés felvetése sajnos csak kevés esetben releváns, ugyanis a megemelkedett uniós értékhatárt el nem érő, de a nemzeti értékhatáron belül maradó beszerzésekre - néhány kivételtől eltekintve - továbbra is alkalmazni kell a Közbeszerzési törvény Harmadik részét (nemzeti eljárásrend).Az Európai Bizottság főszabályként kétévente vizsgálja felül, hogy közbeszerzési eljárás esetén mekkora összeg elérésekor kell az Ajánlatkérőnek a beszerzésére az uniós szabályokat alkalmaznia. A legutóbbi revízióra 2015-ben került sor, így a 2017-es év végére már várható volt az uniós értékhatárok újragondolása.

 

2018. január 1-től a klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó uniós értékhatárok:

 

Áru/Szolgáltatás beszerzés: 68 655 860,- Ft

 

Kbt. 3. melléklete szerinti szociális és egyéb szolgáltatás beszerzés: 232 995 000,- Ft)

 

Építési beruházás: 1 723 541 680,- Ft

 

Az értékhatárok különböző szempontok (Ajánlatkérő típusa, közbeszerzés tárgya, közbeszerzési szerződés fajtája) szerinti részletezését a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott elnöki tájékoztató tartalmazza (http://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/elnoki-tajekoztatok/kozbeszerzesi-hatosag-elnokenek-tajekoztatoja-2018-januar-1-jetol-iranyado-kozbeszerzesi-ertekhatarokrol).

 

A Bizottság a fenti értékeket alapvetően euróban határozza meg, melyeknek a nemzeti valutákban kifejezett összegét külön közleményben (2017/C 438/01) teszi közzé. Ez azért is lényeges, mert van olyan értékhatár (Kbt. 19. § (4) bekezdése szerinti, ún. leválasztott beszerzések), mely az euróban meghatározott értékét tekintve nem változott, de a nemzeti valutában megadott értéke igen, tekintettel az árfolyamváltozásra. A jelenleg irányadó értékek:

 

Áru/Szolgáltatás beszerzés: 24.852.800,- Ft (80.000 euró)

 

Építési beruházás: 310.660.000,- Ft (1.000.000 euró)

 

A nemzeti értékhatárok nem változtak az előző évhez képest.


Személyes tanácsadás