HOGYAN ADJUK BE A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉST?

Ha professzionálisan szeretne részt venni a közbeszerzési eljárásban, fontos, hogy a pályázata formai szempontból tökéletes legyen.Először is érdemes tisztáznunk, hogy a közbeszerzési eljárás és az ennek megfelelőjeként a köznyelvben gyakran használt pályázat fogalmai nem fedik egymást. A pályázat a közbeszerzési eljárást megelőző szakasz, mely során kiválasztják a pályázat nyerteseit, akik támogatásban részesülnek. A pályázat nyertese – a közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője - a kapott támogatást annak mértékétől és intenzitásától függően csak közbeszerzési eljárás lefolytatásán keresztül használhatja fel. A közbeszerzési eljárásban benyújtott pályázati dokumentáció (helyes megnevezése: „Ajánlat”) összeállításakor fontos, hogy tematikusan, jól átláthatóan dolgozzunk. Az eljárásban való professzionális részvétel ugyanis a pályázati dokumentáció tökéletes összeállításával kezdődik.

 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy pontokra lebontjuk, mit kell, hogy tartalmazzon az ajánlat, és a pontok szerint haladva rendezzük el az összes anyagot. Ehhez minden esetben ajánlott készítsünk magunknak egy ellenőrző listát a pályázati felhívás és dokumentáció figyelmes átolvasása alapján.

 

Amit semmiképp ne hagyjunk ki az ajánlatunkból

 

Vegyük sorra a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeket:

 

  • Felolvasólap az ajánlattevő adataival és az értékelésre bocsátott főbb számadatokkal
  • Az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére teljesítésére, illetve a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
  • Nyilatkozat arról, hogy a cég mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e
  • Az ajánlatkérő kérheti az alábbiak megjelölését: a közbeszerzés azon részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni és ezen részek esetében igénybe venni kívánt, már ismert alvállalkozókat is nevesítenie kell
  • Ha uniós eljárásról van szó, nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről, a kizáró okok fenn nem állásáról, valamint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt nyilatkozat
  • Nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről, az ajánlattevő meg kell adja az eljárásban kért információkat (például az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat). Amennyiben az alkalmasság teljesítésére más szervezetet is bevonnak, akkor ennek a szervezetnek a részéről is le kell tenni az alkalmassági nyilatkozatot - formailag azonos módon kell igazolja az alkalmassági követelmények teljesülését
  • Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítésére nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, amelyik a kizáró okok hatálya alá esik
  • Amennyiben az ajánlattevő kapacitásnyújtó szervezetet kíván bevonni az ajánlattétel során, akkor a kapacitásnyújtó szervezettel kötött megállapodás is az ajánlat részét kell képezze.

 

Az ajánlat benyújtásának formai követelményei

 

Az ajánlatot, a felhívásban meghatározott módon, de leggyakrabban egy példányban, zárt borítékban, a megadott címre közvetlenül kell elküldeni (személyesen vagy postai úton vagy futárral). Az ajánlatkérő kérheti elektronikus másolati példány benyújtását is (CD hordozón).

 

 

Hogyan rendszerezzük a pályázati dokumentációt?

 

A dokumentum beazonosíthatósága érdekében készítsen borító lapot az ajánlattevő nevével, a dátummal és az „Ajánlat” felirattal. Javasolt az ajánlattevő címének és az eljárás elnevezésének feltüntetése is. Tartalomjegyzék készítésével teheti a legátláthatóbbá a dokumentációt, főleg nagyobb pályázatok esetén elengedhetetlen.

 

A tartalomjegyzéket a felolvasólap követi- az ajánlatkérő kérése szerint néhány kivételes esetben a felolvasólap meg kell, hogy előzze a tartalomjegyzéket- az ajánlattevő vagy közös ajánlattevők adataival és az ajánlati árral. Ehhez, akárcsak a nyilatkozatokhoz, az ajánlatkérő sablonokat biztosít. A nyilatkozatsablonok számozottak, ezért sorrendjük egyértelmű. A nyilatkozatokhoz kapcsolódó igazolások és dokumentumok mindig az adott nyilatkozatot követik.

 

A nyilatkozatok tömbjét a szakemberekkel kapcsolatos igazoló dokumentumok követik, majd az ajánlattevő cég hivatalos dokumentumai (cégkivonat, aláírási címpéldány), illetve egyéb nyilatkozatok.

 

Szeretne Ön is nyertes ajánlattevő lenni? Segítünk! Jöjjön el ingyenes tanácsadói nyílt napunkra!  Személyes tanácsadás