MEGFELELÉS AZ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEKNEK – MIT TEGYEN AZ AJÁNLATTEVŐ?

Mit tehet az ajánlattevő azért, hogy biztosan megfeleljen az alkalmassági feltételeknek? Hogyan igazolhatja alkalmasságát a közbeszerzési eljárásban való részvétel során? Milyen segítségre számíthat az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásában? Blogbejegyzésünkben többek között ezekre a kérdésekre igyekszünk választ adni.  

Az ajánlattevőnek először is részletesen át kell tanulmányoznia a közbeszerzési dokumentumokat, pontosan tudnia kell, hogy milyen alkalmassági követelményeket támaszt az ajánlatkérő, és természetesen ismernie kell a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályokat is, melyek előírják, miként kell az alkalmasságot igazolni. Amennyiben a gazdasági szereplő nem képes egymagában igazolni valamennyi alkalmassági követelményt, úgy az alábbi lehetőségei kínálkoznak:

  1. Lehetőség van más gazdasági szereplővel/ szereplőkkel együtt, közösen ajánlatot tenni. Ebben az esetben a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági követelményeknek, illetve adott esetben (ha az adott előírás csak szereplőnként külön-külön értelmezhető, mint például a bankszámlával kapcsolatos előírások, a különböző tanúsítványokkal rendelkezés stb.) elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egyvalaki önállóan megfelel az előírásoknak.

  2. Ha az ajánlattevő nem kíván közösen ajánlatot tenni, akkor lehetősége van az alkalmasság igazolásába más szervezetet (ún. kapacitásnyújtó szervezetet) is bevonni. Ebben az esetben a bevont szervezet gyakran egyúttal alvállalkozónak is minősül, illetve gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetén kezesként felel a szerződés teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Előfordulhat azonban, hogy az ajánlatkérő bizonyos alapvető feladatok esetében korlátozza az alvállalkozók igénybevételének lehetőségét és ehhez kapcsolódóan az ezen feladatokra nem lehetséges kapacitásnyújtó szervezetet bevonni az alkalmasság igazolása során.

  3. Az előbb írt két megoldás valamilyen kombinációjával tud az ajánlattevő megfelelni az alkalmassági követelményeknek, azaz egyes feltételeket közös ajánlattevők igazolnak, más feltételeket pedig alkalmasság igazolásába bevont szervezetek igazolhatnak.

Jól látható, hogy a hatályos közbeszerzési szabályozás igen tág teret enged az ajánlattevőnek az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre. Ezzel a lehetőséggel azonban csak akkor képes élni az ajánlattevő, ha tisztában van valamennyi előírással, ugyanis az egyes nyilatkozatok több más nyilatkozat tartalmával is összefüggésben állnak, így komplex ismereteket igényel az ajánlattevők részéről, ha az előírásoknak megfelelően ki szeretnék használni a törvény adta lehetőségeket. A közbeszerzési szakértő ehhez jelentős segítséget tud biztosítani. A KözbeszGuru Kft. számos, korábban reménytelennek tűnő részvételt is segített már elő nagy becsült értékkel lefolytatott közbeszerzési eljárásokban, segítségünkkel ügyfeleink számára lényegesen megnőhet a részvételre gondolt mozgástér, ezáltal nagyobb értékű közbeszerzési eljárások is elérhetővé válnak számukra.

Induljon a lehető legjobb esélyekkel a közbeszerzési eljárásban, bízza profikra a közbeszerzést, forduljon hozzánk bizalommal!

Személyes tanácsadás