MI IS AZ A KÖZBESZERZÉS?

Hogyan lehet egyszerűen meghatározni, mi is az a közbeszerzés? A munkánk során gyakran találkozunk olyan szereplőkkel, akik meglehetősen tartanak a közbeszerzési eljárásokat szabályozó – külső szemmel igen bonyolultnak és áttekinthetetlennek tűnő – előírásoktól.


A közbeszerzés a szerződéskötést megelőző olyan versenyeztetési eljárás, melynek során a szerződéses partner a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint kerül kiválasztásra. Hogy mely beruházások megvalósításának törvényi előfeltétele az, hogy közbeszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra, az számos szempont összetett vizsgálatának eredményeként határozható meg. Ilyen szempont a beruházás megvalósítójának jogállása vagy tulajdonosi köre, a finanszírozáshoz szükséges fedezet eredete (saját forrás, támogatás), a beruházás tárgya, értéke, stb. A törvény szabályrendszere igyekszik az eljárás előkészítésétől a megkötött szerződés teljesítéséig meghatározni, hogy a résztvevőknek miként kell eljárniuk az együttműködésük során, különös tekintettel a szerződéses partner kiválasztására. A cél, hogy a közpénzek minél hatékonyabban kerüljenek felhasználásra.


A közbeszerzéstől el kell határoljuk a sima beszerzések, vagy versenyeztetések fogalmát. A hatályos közbeszerzési értékhatár alatti becsült értékű beszerzések esetében a közbeszerzési törvényt nem kötelező alkalmazni, azonban az ajánlatkérő belső szabályzata, vagy támogatás felhasználása esetén a támogató szervezet előírhat, esetleg a pályázati kiírás tartalmazhat olyan követelményt, amely kötelezővé teszi a versenyeztetést. A versenyeztetés során a kiválasztott gazdasági szereplők részére kerül megküldésre az ajánlattételi felhívás és közöttük dől el a verseny. Szabályozottságát tekintve a versenyeztetések kevésbé kötöttek, rugalmasabbak és jóval több lehetőséget adnak az Ajánlatkérő egyéni elképzeléseinek megvalósítására.


Hogy ajánlattevőként melyik rendszerben könnyebb részt venni és eligazodni?

A közbeszerzési eljárásokat szabályozó törvény kógens jogszabály, tehát az ott megfogalmazottaktól csak akkor lehet eltérni, ha azt a törvény kifejezetten megengedi. A törvény szabályrendszere az eljárás minden szakaszát teljes mértékben szabályozza. A beszerzések szabályrendszere ezzel szemben jóval rugalmasabb, így egy adott eljárás szabályrendszere nagyban függ az ajánlatkérő elképzeléseitől és rugalmasságától. Ezzel együtt a szigorú szabályozottság hiánya a verseny érvényesülését negatív irányba is befolyásolhatja. Természetesen a közbeszerzési eljárások során megkötendő szerződések értéke jóval magasabb, mint az egyszerű beszerzések esetében, így a szabályozásuk is szigorúbb.


A KözbeszGuru segít neked eligazodni a közbeszerzések bonyolult rendszerében, és évtizedes tapasztalatával segít neked abban, hogy a lehető legjobban kihasználd a szabályok adta lehetőségeket az üzleti sikered érdekében.

Kapcsolat