Összefoglaljuk a legfontosabb változásokat a Kbt-ben

Korábbi blogbejegyzésünkben már írtunk a legújabb, várható módosításokról:
Kbt. módosítás a láthatáronA Magyar Közlöny 274. számában, 2020. december 10-én meg is jelentek a végleges módosítások, íme a legfontosabbak:

A kihirdetés napját követően, azaz 2020. december 11-től:
Ø  módosul a Kbt. 111. § i) pontja szerinti nemzeti kivétel (humánjárvány megelőzése vagy elhárítása miatt szükségessé váló beszerzések is kivételi körbe tartozhatnak)

2021. január 1-től:
Ø  közétkeztetés tárgyú közbeszerzések esetében sajátos rendelkezéseket kell figyelembe venni. Hogy melyek ezek a sajátosságok, azt külön Korm.rendelet fogja szabályozni
Ø  változik három kivétel nemzeti eljárásrendben [Kbt. 111. § r), v) és x) pontjai]

2021. február 1-től:
Ø  nem indíthatók Kbt. 115. § szerinti (öt ajánlattevős) eljárások, amennyiben azok részben vagy egészben uniós forrásból támogatottak, már nem számít, határon átnyúló projektről van-e szó vagy sem
Ø  rendkívüli sürgősség jogalapja szerint indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként is köthető keretmegállapodás
Ø  a közbeszerzési dokumentumok nem jelentős módosítása esetén több ideje marad az ajánlatkérőknek, ameddig nem feltétlenül szükséges az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani
Ø  közös ajánlattevő/ részvételre jelentkező kiléphet a konzorciumból az eljárás során, és a többi/többiek pedig maradhatnak az eljárás résztvevői, ha a távozó gazdasági szereplő nélkül is megfelelnek az előírásoknak
Ø  iratbetekintés 5 napon belül kezdeményezhető a korábbi 10 nap helyett, és nem kötelező azt személyes megjelenés útján biztosítani
Ø  nem vonja maga után az ajánlati biztosíték elvesztését az a körülmény, ha az ajánlattevő nem tudja igazolni az EEKD-ban megtett nyilatkozatát
Ø  nem kérhető az ajánlati biztosíték fenntartása, ha a bírálat túlnyúlik a meghosszabbított ajánlati kötöttség időtartamán (30+60 vagy 60+60 nap)
Ø  több kizáró ok esetében [Kbt. 62. § (1) bekezdés c), h) és j) pontjai, Kbt. 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjai], az ajánlatkérő mérlegelési/ bizonyítási körébe tartozik az esetleges kizárás
Ø  megszűnnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés g), p) és q) pontja szerinti kizáró okok
Ø  nem szükséges a különböző nyilvántartások ellenőrzése valamennyi ajánlattevő esetében, csak ha felkéri őket az ajánlatkérő az igazolásaik benyújtására
Ø  egyértelművé válik, hogy ha az alkalmassági követelmény szerinti szakembert értékeli az ajánlatkérő, be kell kérnie már az ajánlatban az alkalmasság igazolását
Ø  marad a szabály az ajánlati kötöttség időtartamával kapcsolatban, viszont azokra az esetekre is iránymutatást ad a Kbt., amikor ezt a maximális időtartamot is meghaladja a bírálat ideje
Ø  hiánypótoltatható az ajánlati biztosíték, de azt továbbra is igazolni kell, hogy az ajánlati kötöttség beálltáig rendelkezésre bocsátotta az ajánlattevő
Ø  önkéntes hiánypótlás nem lehetséges abban az esetben, ha az igazolásokkal kapcsolatban van folyamatban hiánypótlási határidő más ajánlattevő(k) részére
Ø  nem lehet érvénytelen az ajánlat, ha ellentmondás található a megajánlás és az azt alátámasztó dokumentum között, viszont így is megállapítható, hogy a legkedvezőbb szintet eléri és ezért a legmagasabb pontszámot kaphatja
Ø  nemzeti eljárásrendben az ajánlatkérő nem köteles aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára
Ø  több alkalommal is módosítható az összegezés
Ø  az ajánlatban nem lehet olyan igazolást vagy nyilatkozatot kérni, ami a szerződés szerinti biztosítékok rendelkezésére bocsátására vonatkozik
Ø  építési beruházás esetén a Kbt. szerinti kötelező előleg maximális összege emelkedik, ezentúl legfeljebb 250 millió forint fizethető i előlegként
Ø az alvállalkozókat a szerződés teljesítése során be kell jelenteni továbbra is, de az alvállalkozókkal kapcsolatban egyéb nyilatkozat, azaz a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat nem szükséges

2021. július 1-től:
Ø  előzetes piaci konzultáció lefolytatására lesz lehetőség az EKR-ben
Ø  az EKR és a CoRe között megvalósul az adatszolgáltatás és elegendő lesz az EKR-be feltölteni a szerződéseket, szerződésmódosításokat, teljesítésre vonatkozó adatokat
Ø  a szerződéseket, szerződésmódosításokat a tájékoztató hirdetmény megjelenését követően kell feltölteni
Ø  a GVH határozatai elérhetők lesznek az EKR-ben

Amennyiben elsőként szeretnének értesülni a legfontosabb jogszabályváltozásokról, blogbejegyzéseinkről, kérjük, iratkozzanak fel honlapunk Szolgáltatások menüpontja alatt elérhető hírlevelünkre.