Tényleges tulajdonos megállapítása a jogi személyiséggel NEM rendelkező szervezetek esetében

Korábbi blogbejegyzésünkben általános bemutatását adtuk a tényleges tulajdonos megjelölésének. Ebben a bejegyzésünkben az mutatjuk be, hogy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében hogyan kell megállapítani a tényleges tulajdonost.
Az ábra letöltése: 

Jogi személlyel nem rendelkező szervezetek esetén a 2017. LIII. tv 3.§ 38. a) pontja alapján kell megjelölni a tényleges tulajdonos személyét:

2017. LIII. tv 3.§ 38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben (továbbiakban:szervezet) közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a szervezet felett, ha a szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak.

Arról, hogy mi a teendő, ha az ajánlattevő szervezetben egy másik szervezet is a tag, ebben a blogbejegyzésünkből tájékozódhat:

Tényleges tulajdonos megállapítása, ha más gazdasági szereplő tulajdonos a szervezetben