Tényleges tulajdonos megállapítása alapítványok esetében

Korábbi blogbejegyzésünkben általános bemutatását adtuk a tényleges tulajdonos megjelölésének. Ebben a bejegyzésünkben az mutatjuk be, hogy az alapítványok esetében hogyan kell megállapítani a tényleges tulajdonost.Az ábra letöltése: 


2017. LIII. tv 3.§ 38. tényleges tulajdonos:

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

  • da) aki az alapítvány vagyona legalább 25%-ának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
  • db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
  • dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25%-a felett, vagy
  • dd) a da)–dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár,

Az alapítványok esetén a d) pont alapján kell megjelölni a tényleges tulajdonos személyét.