Tényleges tulajdonos megállapítása nyílt részvénytársaságok esetében

Korábbi blogbejegyzésünkben általános bemutatását adtuk a tényleges tulajdonos megjelölésének. Ebben a bejegyzésünkben az mutatjuk be, hogy a nyílt részvénytársaságok esetében hogyan kell megállapítani a tényleges tulajdonost.Az ábra letöltése: 

2017. LIII. tv 3.§ 38. tényleges tulajdonos:

b) az a természetes személy, aki (Ptk. 8.2. § (2)- meghatározó befolyás) egy jogi személy tagja vagy részvényese, és

  • a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
  • b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

A nyíltan működő részvénytársaságok (nyrt.) esetén a b) pont alapján kell megjelölni a tényleges tulajdonos személyét. Fontos, hogy a régi szabályozással ellentétben már az nyrt. formában működő szervezeteknek is meg kell nevezniük a tényleges tulajdonosukat.

Arról, hogy mi a teendő, ha az ajánlattevő szervezetben egy másik szervezet is a tag, ebben a blogbejegyzésünkből tájékozódhat:

Tényleges tulajdonos megállapítása, ha másgazdasági szereplő tulajdonos a szervezetben