Új szabályok a közétkeztetésben

Korábbi blogbejegyzésünkben már volt szó érintőlegesen a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések várható speciális szabályairól. 
(Összefoglaljuk a legfontosabb változásokat a Kbt-ben)
2021. március 1-jén lép hatályba a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020 (XII. 28.) Korm. rendelet,amely szerint a 2021. szeptember 1-jét követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban a Kbt. mellett a Korm. rendelet alkalmazása is kötelező. 
A Korm. rendeletben olyan előírások találhatók a közétkeztetés tárgyú közbeszerzési eljárásokra és szerződésekre vonatkozóan, amelyekkel már az előkészítés szakaszában tisztában kell lenniük az ajánlatkérőknek. Röviden összefoglaljuk a részletszabályokat:
- közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési szerződés legfeljebb 2 éves időtartamra köthető, legfeljebb ugyanennyi időre szóló meghosszabbítás lehetőségével;
- szerződéses feltételként kell előírni, hogy a beszerzett termékek meghatározott aránya rövid ellátási láncban beszerzett termékekből, illetve helyi élelmiszer termékekből származzon (ezek fogalma részletesen a Korm. rendeletben);
- az ajánlattevők számára elő kell írni a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt, amely szerint az ajánlattevőknek rendelkezniük kell az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény (Éltv.) szerinti FELIR azonosítóval, valamint be kell nyújtani az ajánlatban az igénybe venni kívánt főzőkonyha élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általi minősítési eredményét;
- a legalacsonyabb ár, mint értékelési szempont nem alkalmazható, az ár mellett legalább három olyan minőségi kritérium alkalmazandó, amelyet a Korm.rendelet felsorol (pl. diétás étkeztetés biztosítása, kötelező előírásokon felül történő gyakoribb zöldség, gyümölcs és/vagy teljes kiőrlésű gabona alapú élelmiszer biztosítása, minél rövidebb szállítási időtartam, stb.);
- 2022-től az ajánlatkérőknek minden esetben vizsgálniuk kell a táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendeletnek való megfelelést a szolgáltató minősítési eredmények átlaga alapján.
Ne maradjanak le a legfontosabb jogszabályváltozásokról, iratkozzanak fel honlapunk Szolgáltatások menüpontja alatt elérhető hírlevelünkre.


Photo by: Andy Falconer