ÚJ SZEREPLŐ A KÖZBESZERZÉSBEN! - A BERUHÁZÁSI ÜGYNÖKSÉG

2019. január elsejével egy új közigazgatási szervezet kezdte meg a működését a közbeszerzési eljárások berkein belül, amelynek neve Beruházási Ügynökség. Cikkünk ezt a szervezetet, hivatott röviden bemutatni Önöknek.

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) mint a Kormány által kijelölt Beruházási Ügynökség egyike az állam tulajdonában álló részvénytársaságoknak. Tevékenységét az állam nevében látja el, és ennek során közfeladatot végez. Rendeltetése a kormányzati magasépítési beruházások előkészítése, közbeszerzési és tervellenőri, műszaki ellenőri feladatok ellátása.

A magasépítési beruházás olyan építési beruházás, felújítás vagy bővítés, amely a földfelszín fölött és hozzá kapcsolódóan a földfelszín alatt (pl. mélygarázs) történik. Az Ügynökség tevékenységének alapját az állami magasépítési beruházás adja. Ez olyan építkezés, amely megvalósítása során a központi költségvetési támogatás felhasználása történik.

Az állami magasépítési beruházáson belül megkülönböztetünk kormányzati, valamint a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházást. A kormányzati beruházás állami vagyoni körbe tartozó ingatlanon, míg az önkormányzati beruházás a helyi önkormányzat vagyonában lévő ingatlanon valósul meg.

A Kormány által létrehozott szervezet önállóan összefogja hazánkban az elkövetkezendő években meginduló építési beruházások nagy részét. Ugyanis az Ügynökség valósítja meg az alábbi magasépítési beruházásoknak az előkészítését, közbeszerzését és kivitelezési felügyeletét:

  • 2019. január 1-jétől azon kormányzati magasépítésekét, ahol a kivitelezési becsült érték meghaladja a 700 millió forintot;

  • értékhatártól függetlenül a Kormány által programszerűen elfogadott kormányzati magasépítési beruházásokét;

  • 2020. január 1-jét követően az önkormányzatok központi költségvetésből kapott támogatás felhasználásával történő magasépítési beruházásait, amelyek meghaladják a 700 millió forintot.

Az Ügynökség a kormányzati magasépítési beruházáshoz szükséges ingatlant –az állam nevében eljárva– elsősorban polgárjogi úton azonban ennek sikertelensége esetén közérdekű cél fennállása esetén kisajátítás útján megszerezheti. Ezek az ingatlanok az állam tulajdonába kerülnek.

Az állami tulajdonú ingatlanok, vagyonelemek átadásáról és az erről szóló megállapodás megkötéséről a tulajdonosi jogokat gyakorló gondoskodik megkeresés esetén. Ha a kormányzati magasépítéssel érintett vagyonon vagyonkezelői jog áll fenn (pl.: Önkormányzat), akkor az érintett szervezetnek a tulajdonjogot át kell adni az Ügynökségnek. Ez a beruházás ideje alatt az Ügynökség 100%-os tulajdonába kerül. Az Ügynökség tulajdonjoga a beruházás végeztével, a munkaterület átadását követő napon törvény erejénél fogva megszűnik. Ezt követően kerül vissza a vagyonelem az új tulajdonosi jogot gyakorlóhoz.

Kivételt képeznek a szervezet tevékenysége alól a térségfejlesztési, honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági, külképviseleteken, illetve diplomáciai célú és rendeltetésű építményeken, továbbá a részben vagy egészben az Európai Unió 2014-2020-as operatív programja és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásainak terhére finanszírozott állami magasépítési beruházások.

A szervezet már meglévő projektjeiről információ a honlapján érhető el: www.bmsk.hu

A közbeszerzés világa folyamatosan változik, tartson lépést a változásokkal, és kövesse a KözbeszGuru Kft. blogbejegyzéseit.

Személyes tanácsadás