Veszélyhelyzet közbeszerzési szempontból (I.)

1. rész: A Kbt.-t érintő új szabályok


              A Kormány a koronavírus járvány miatt 2020. március 11-én kihirdette a veszélyhelyzetet, és azóta is, szinte naponta jelennek meg a rendkívüli intézkedésekről szóló kormányrendeletek a Magyar Közlönyben. A járvány és a veszélyhelyzet ideiglenesen megváltoztatja a mindennapi életünket, a munkavégzést és - többek között - természetesen hatással van a közbeszerzésekre is. Blogbejegyzésünk első részében ismertetjük a közbeszerzéseket érintő jogszabályi változásokat.

              A Magyar Közlöny 49. számában jelent meg a 48/2020. (III.19.) Korm. rendelet, amely a 2020. március 20. napjától hatályos új rendelkezéseket tartalmazza:

              • Az ajánlatkérők a koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő, vagy a védekezést irányító állami szervek, védekezést irányító csoportok működését szolgáló beszerzéseiket egyedi mentesítés alapján a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon is megvalósíthatják.

              • Egyedi mentesítést a miniszterelnök (vagy a feladat delegálása esetén a Kormány másik tagja) adhat és döntését soron kívül hozza meg.

              • Ebben az esetben, amennyiben a beszerzés becsült értéke eléri vagy meghaladja az irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárt, az ajánlatkérő jogosult – lehetőség szerint – három ajánlat bekérésével megvalósítani a beszerzését. Kivéve kivételes sürgősség esetén, amely esetben egy adott gazdasági szereplő közvetlenül is felhívható ajánlattételre.

              • Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni a fenti esetben is, hogy a beszerzése megvalósítható-e – és ha igen, akkor a kívánt időtartam alatt - központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodásból vagy keretszerződésből. Amennyiben lehetséges a fentiek szerint eljárni, úgy az ajánlatkérő mentesül az ajánlatkérésre feljogosított szerv részére történő díj megfizetése alól.

              • Az előző pont szerinti keretmegállapodások vagy keretszerződések a Kbt. 141. § (6) bekezdésének (1.)  vizsgálata nélkül módosíthatók, azonban kizárólag a veszélyhelyzet által megkívánt mértékben és módon.

              • A koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzések, azok szabályszerűsége utólag kerül ellenőrzésre.

              • A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit, azaz az informatikai eszközökre, bútorokra, személygépjárművekre és telefon beszerzésekre vonatkozó beszerzési tilalmat nem kell alkalmazni.

              • Amennyiben a beszerzés európai uniós fejlesztési források felhasználásával valósul meg, a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzési eljárás nem alkalmazható.

              Amennyiben a tervezett beszerzésre nem alkalmazhatók a fentiek, abban az esetben továbbra is a Kbt. szabályait maradéktalanul betartva szükséges eljárni!

              Következő blogbejegyzésünkben ismertetjük a rendkívüli helyzetben felmerülő olyan gyakorlati kérdéseket, amelyek többek között az eljárások előkészítése, szerződések teljesítése és módosítása kapcsán merülhetnek fel.
              Veszélyhelyzet közbeszerzési szempontból (II.)Ha elsőként szeretnének értesülni legfrissebb blogbejegyzéseinkről, kérjük, iratkozzanak fel honlapunk Szolgáltatások menüpontja alatt elérhető hírlevelünkre. 

              Amennyiben cikkünk felkeltette érdeklődését, esetleg a jelenlegi helyzetben konkrét közbeszerzési kérdése, problémája merült fel, keressen bennünket bizalommal.


              Személyes tanácsadás

              1. szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
              a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
              b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
              c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.


              Photo by: CDC